„Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás:

a tudással felfegyverzett ember

legyőzhetetlen.”

(Gorkij) 

 

Iskolánk – a Szendrőládi Általános Iskola -  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, a Bódva-völgyében, Szendrőládon. Az alig kétezer fős, kis falu hátrányos helyzetű. A festői szépségű falucska környékén nagyon kevés a munkalehetőség. Sem a mezőgazdaság, sem az ipar nem vert mély gyökereket. A közeli Miskolc gyárai is bezártak. Az itt élők jelentős része munkanélküli, így elszegényedett.

A lakosság több, mint fele roma származású. Körükben a legszembetűnőbb a munkanélküliség és ugyanakkor a népesség növekedése. A családok nehéz helyzete, a megélhetési gondok szinte mindennaposak.

Az egyetlen kitörési pont a tanulás. Ezt kell az iskolának megértetnie és felvállalnia a felzárkóztatást. Az iskolának egyre nagyobb szerepet kell vállalnia a tanulók szociális problémáinak megoldásában is, nem hagyhatja figyelmen kívül a szülői hátteret.

A Szendrőládi Általános Iskola  közel 300 tanulójának 96%-a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 19 tanuló sajátos nevelési igényű, és 14 tanuló küzd beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral.

Ezek a tények alapvetően meghatározzák az iskola tevékenységét, nevelő-oktató munkáját. Nyolc évfolyamon 16 tanulócsoportunk  működik. Az 1-5. évfolyamig tanulóink egész napos iskolai rendszerben tanulnak, mely nagyon jól bevált. Az iskolában töltött idő minden percét hasznosan igyekszünk kitölteni, így a gyerekeknek olyan programokat biztosítunk, amelyek során személyiségük fejlődik, gazdagodik, ismereteik bővülnek, a hátrányaik csökkennek.

A 16 óráig tartó tanulásszervezés keretében délutánonként tanulásfejlesztés foglalkozások, különféle szakkörök (barkács-, természettudományos-, irodalmi színpad, játékos képességfejlesztő-, kézműves-), sportkör, énekkar, felzárkóztató, fejlesztő, tehetséggondozó, felvételire előkészítő foglalkozások zajlanak.

 

Futó pályázataink: 

  • IPR-program
  • két TÁMOP pályázat